Готовится к публикации вебинар на тему: “Мониторинг ситуации с COVID19 – начало, развитие, влияние на социальную сферу и сферу здравоохранения”

https://patientinitiatives.ru/wp-content/uploads/2021/05/art7.jpg